Terugbetalingsbeleid

Voor een volledige uitleg van het retourbeleid wordt er gereferreerd naar de Algemene voorwaarden van Sybotanica. Om een retour aan te melden stuurt u een mail met uw ordernummer en de reden voor het retour naar info@sybotanica.com

Artikel 6 – Herroepingsrecht Consumenten

 1. De Wederpartij die handelt als Consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

 2. Het herroepingsrecht voor de consumentenkoop van producten met een beperkte houdbaarheid, zoals binnen- en buitenplanten, kan tot 7 (zeven) dagen na ontvangst van de producten worden ingeroepen.

 3. Het herroepingsrecht voor de consumentenkoop van levende dieren is uitgesloten.

 4. Indien de aangeboden producten van Sybotanica specifiek op maat worden gemaakt of worden vermengd voor de Consument, zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht daarvoor uitgesloten.

 5. De in lid 4 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Sybotanica zijn benodigde bestelling voor de overeenkomst niet meer kosteloos bij zijn leverancier kan annuleren.

 6. Indien een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet de Consument zorgdragen voor het retourneren van het product.

 7. Het herroepingsrecht is nooit van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 8 − Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Sybotanica verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.

 3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 4. Het retourneren van planten en natuurlijke producten is volledig voor risico van de Consument.

 5. Indien bij ontvangst door Sybotanica blijkt dat producten beschadigd, onvolledig of (bij natuurlijke producten) niet meer levend zijn, is Sybotanica niet verplicht het (volledige) factuurbedrag te restitueren.